Volné pozice

Společnost ATI - system hledá nové zaměstnance na pozice:

Robotik
Elektroprojektant
PLC Programátor
Provozní elektrikář 

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace!

Automatizace

Čas jsou peníze – toto heslo platí ode dávna a v dnešní době je jeho význam ještě zvýrazněn.

Pojem Automatizace označuje použití řídicích systémů (např. regulátorů, počítačů, snímačů) k řízení průmyslových zařízení a procesů." 

Naše společnost vám proto nabízí možnost automatizovat váš proces výroby – implementaci řídícího systém většinou v podobě různých konfigurací Siemens SIMATIC S7. Zcela jistě si ale poradíme si i se starší S5.

 

 

Zkrácení průběžné doby výroby
Čas dnes představuje rozhodující faktor úspěchu. Přijít  co nejrychleji na trh s výrobkem a dokázat rychle zaplnit trh dostatečným počtem výrobků je významnější,  než kdy jindy.

 

Možnost rychle reagovat na požadavky zákazníka
Zkrácení průběžné doby výroby a a schopnost co  nejrychleji vyřídit přijatou objednávku je současný diktát trhu. S tím souvisí i schopnost rychle reagovat na požadované změny od zákazníků a schopnost nabídnout široký sortiment variant výrobků. Dříve se pohotovosti dodávek dosahovalo výrobou na sklad, což dnes není rentabilní a mnohdy ani možné. Slogan-Adresný výrobek pro  adresného zákazníka - se dá dosáhnout právě prostřednictvím automatizace.

 

Podstatné zvýšení kvality
Kvalita dnes znamená mnoho - téměř vše. Zákazníci jsou ochotni dnes platit raději vyšší cenu za kvalitní výrobek, než nižší cenu za nekvalitní výrobek. Automatizace umožňuje zavedení  rozsáhlé operační a mezioperační kontroly bez nárůstu kontrolních pracovníků. Odstranění lidských zásahů do  výrobního procesu zvyšuje jeho kvalitu i spolehlivost a zvyšuje jeho přesnost. Automatizace podporných činností umožňuje zavést jakost podle norem řady ISO 9000 bez zvýšení administrativní náročnosti.

 

Udržení vysoké produkce
Tím, jak se zkracuje doba životnosti výrobku je nutno se snažit vyrobit co nejvíce výrobků za tuto zkrácenou dobu, jinak se zavedení výroby stává neefektivním.

 

Příklad užití (video použité se svolením společnosti ABB)


Free Joomla Extensions

 

Snížení výrobních nákladů
Snížení výrobních nákladů se dosahuje při automatizaci:

  • lepší organizací výrobního procesu
  • úsporami materiálu
  • úsporami skladovacích a výrobních ploch
  • snížením nákladů na nekvalitní výrobu
  • úsporami energií všeho druhu v důsledku jejich  přesného měření a jejich optimální regulace

 

Zvýšení stability výrobního procesu
Stabilita výrobního procesu je nutná pro schopnost dodržet sjednané termíny a náklady. Je také jednou z podmínek pro optimalizaci výrobního procesu. Automatizace  ji dociluje rychlou identifikací všech důležitých stavů, sledováním významných trendů, automatickou identifikací výrobků, pracovníků a dalších činitelů výrobního procesu.

 

Optimalizace výrobního procesu
Automatizace umožňuje rychlé a přesné změření, vyhodnocení zjištěných hodnot a provedení potřebného zásahu v reálném čase. Přitom je možno dosáhnout optimálních  nákladů, optimálního časového průběhu, optimálního čerpání surovin a jiných disponibilních zdrojů.

 

Zajištění rychlých a přesných informací o stavu a průběhu celého výrobním procesu
S tím, jak roste složitost současných výrobních  technologií, rostou i požadavky na jejich řízení, které  si nelze představit bez potřebného informačního  zabezpečení. Přesné, rychlé a relevantní informace jsou dnes pro řízení nezbytné. Automatizace umožňuje tyto  informace získat a distribuovat je na potřebná řídicí  místa v podniku a to nejen v alfanumerické podobě, ale i ve zvukové a obrazové formě (vizualizace procesů multimediálními počítačovými prostředky)